Política de protecció de dades de caràcter personal

La MIDIT garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web, www.terresdemestral.cat, en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los. En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s'explicitin aquests drets o la manera d'exercir-los, podeu comunicar-ho a:

MIDIT c/ del Castell, 2 43746 Tivissa, incloent fotocòpia del document nacional d’identitat.

Tanmateix, si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa del portal Terres de Mestral, que no sigui un formulari, us podeu adreçar a MIDIT c/ del Castell, 2 43746 Tivissa, incloent fotocòpia del document nacional d’identitat.

D'altra banda, les galetes (cookies) s'utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei  a la ciutadania.

El temps
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Tivissa
Pratdip

Comparteix